Leren bij Emma Handson: Basisopleiding Pensioenen

23 juni

Bij Emma Handson werken we veel voor pensioenfondsen. Zo notuleren we voor bestuursvergaderingen, beleggingscommissies en andere gremia van deze belangrijke organisaties. De zaken die daar worden besproken, zijn voor de meeste mensen geen dagelijkse kost. Daarom volgen alle notulisten binnen Emma Handson in hun eerste jaar de Basisopleiding Pensioenen bij SPO.

Van de Abtn tot de z-score

Alle medewerkers van EH hebben minimaal een hbo-opleiding, maar lang niet iedereen heeft een financiële achtergrond. Als je voor het eerst bij een vergadering van een pensioenfonds bent of notulen ervan tegenleest, kan het best gaan duizelen van alle termen. Denk aan de Abtn, private equity of de z-score. Om überhaupt te verstaan wat er wordt gezegd en te kunnen volgen wat belangrijk is, is het belangrijk om dat soort termen te kennen. Handig dus, dat we daarvoor een opleiding mogen volgen.

Over de opleiding

SPO is een opleider die allerhande cursussen op het gebied van pensioenen aanbiedt. Ook bestuurs- en commissieleden van pensioenfondsen volgen hun opleiding vaak bij SPO. Zo behalen en behouden ze het gewenste kennisniveau.

Bij Emma Handson volgen we de Basisopleiding Pensioenen. Het programma bestaat uit een online zelfstudie die wordt aangevuld met een opleidingsdag. De online zelfstudie wordt afgesloten met het maken van een kennistoets. Daarin komen al die ingewikkelde termen terug, maar ook bijvoorbeeld wetten en regels en de verschillende bestuursmodellen van pensioenfondsen.

Blijven leren

De cursus is best pittig, maar ook zeer interessant en waardevol, en niet alleen voor ons werk. Het is een supermooie mogelijkheid om jezelf door te ontwikkelen op je werk. We volgen deze studie tijdens werktijd, als er bijvoorbeeld in de zomerperiode wat minder vergaderingen worden gehouden. Het geeft ons, samen met onder meer workshops door collega’s, de bagage om goede notulen te kunnen leveren.

Professionele notulen

De notulisten van Emma Handson zijn dus niet alleen handig met de Nederlandse taal, ze zijn ook op de hoogte van wat er speelt in de pensioenwereld. Denk bijvoorbeeld ook aan de nieuwe pensioenregeling met alle keuzes die pensioenfondsen moeten maken. En niet alleen de notulist weet van de hoed en de rand; dat geldt ook voor de tegenlezers die bij Emma Handson altijd een tweede check op de notulen doen. Ook zij kijken taalkundig én inhoudelijk mee. Zo ben je bij Emma Handson als pensioenfonds verzekerd van correcte notulen, waar jij mee verder kan.

Wil je voor jouw pensioenfonds ook een professionele notulist die zorgt voor begrijpelijke notulen die de kern van de vergadering vatten? Kies dan voor een notulist van Emma Handson. Bel ons voor meer informatie op 073-747 00 54 of geef je wensen door via het contactformulier.

Benieuwd naar wat we allemaal voor jou kunnen betekenen?