Even voorstellen / Introducing: Amanda

11 mei

Ook voor Engelse notulen draait Emma Handson de hand niet om. Speciaal hiervoor is in 2020 notulist Amanda aangetrokken. Zij stelt zich graag voor, ook in het Engels natuurlijk.

Amanda is minutes secretary with Emma Handson for an international clientele. She started in 2020, especially for meetings in English, and we like to introduce her to you. Of course you can get to know her in English too. See below.

Amanda, jij komt uit Canada. Hoe kom je dan bij Emma Handson terecht?

“Ik heb in Utrecht International Relations gestudeerd en ben na het afronden van mijn studie in 2019 begonnen bij Emma Handson. Als native speaker Engels die in Nederland woonde, wist ik dat ik ergens wilde werken waar ik mijn taaltalent kon gebruiken. Toen vond ik de advertentie voor Engelstalige notulist en die paste perfect! Na korte tijd werd ik verliefd op Nederland en wist ik dat ik hier wilde blijven. Na een tijdje in Canada, was ik blij dat ik in 2020 terug kon komen bij Emma Handson.”

Wat heb je tussendoor gedaan?

“Ik ben betrokken geweest bij ontwikkelingswerk, waarbij ik mensen in andere landen hielp. Ik weet het: het is heel anders dan notuleren! Maar veel van deze ervaringen brengen waardevolle vaardigheden met zich mee bij het assisteren bij internationale vergaderingen.”

Hoe was je eerste indruk? Klopte die een beetje?

“Zeker, al mijn collega’s zijn super behulpzaam. Zeker gezien de thuiswerkomgeving. Een oplossing voor een vraag is slechts één kort Skypebericht verwijderd. En of het nu gaat om onze maandelijkse teamlunch, een pubquiz of leuke fitnessuitdagingen, er zijn altijd mogelijkheden om je collega’s beter (op afstand) te leren kennen!”

Gezellig! En wat houdt je werk in?

“Mijn (hoofd)taken zijn het maken van notulen in het Engels en ervoor zorgen dat het rapport foutloos wordt geschreven. Onlangs ben ik begonnen met veel vertaalwerk.”

En wat is dan het leukste aan je werk?

“Naast het werken met leuke collega’s en een geweldig supportteam, geniet ik erg van de afwisseling in het werk. Geen dag is echt hetzelfde en ik kan veel verschillende vaardigheden ontwikkelen. Ik hoop dat ik kan helpen bij het binnenhalen van meer internationale klanten en Engelstalige werkmogelijkheden.”

Amanda: dank je wel! Veel succes en werkplezier bij Emma Handson!

Meet Amanda, minutes secretary at Emma Handson.

Amanda, you’re from Canada. How do you end up with Emma Handson?

“I studied International Relations in Utrecht and after completing my studies I started at Emma Handson in 2019. As a native English speaker living in the Netherlands, I knew I wanted to work somewhere where I could use my language skills. Then I found the ad for English language minutes secretary and it fitted perfectly! After a short time I fell in love with the Netherlands and I knew I wanted to stay here. After a while in Canada, I was happy to be able to return to Emma Handson in 2020.”

What did you do in between?

“I worked in development work, helping people in other countries. I know: it is very different from taking minutes! But many of these experiences bring valuable skills in assisting international meetings.”

What is your impression of Emma Handson?

“All my colleagues are super helpful. Especially considering the working from home environment. An answer to a question is just one short Skype message away. And whether it’s our monthly team lunch, a pub quiz or fun fitness challenges, there are always opportunities to get to know your colleagues better (from a distance)!”

Nice! And what does your work entail?

“My (main) tasks are to take minutes in English and ensure that the report is written flawlessly. Recently I started with a lot of translation work.”

What is the best thing about your work?

“Besides working with great colleagues and a great support team, I really enjoy the variety in the work. No day is really the same for me and I can develop many different skills. I hope I can help bring in more international clients and English-language work opportunities.”

Amanda: thank you! Good luck at Emma Handson!

Benieuwd naar wat we allemaal voor jou kunnen betekenen?