Emma Handson is 13e geworden op de lijst van de 50 vitaalste bedrijven van Nederland en daar zijn we trots op!

8 augustus

In 2019 organiseerden zorgverzekeraar ONVZ en MKB-Nederland in samenwerking met Lifeguard en Intermediair voor de zevende keer de zoektocht naar Het Vitaalste Bedrijf van Nederland. Emma Handson nam hieraan deel. Een groot aantal Emma’s heeft een energiescan ingevuld, aan de hand waarvan het energieniveau van onze organisatie is berekend. Deze score bracht ons naar de 13e plaats op de ranglijst van de 50 vitaalste bedrijven van Nederland. Een resultaat waar we trots op zijn.

Wat houdt dat in, een vitaal bedrijf?

Volgens ONVZ investeert een vitaal bedrijf veel in het energieniveau van hun medewerkers én een duurzaam succes voor de toekomst. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid van medewerkers, minder verzuim en een betere teamsfeer. Vitale bedrijven zijn bewezen succesvoller en presteren op de lange termijn beter. Medewerkers die zich prettig voelen zijn niet alleen gelukkiger, maar ook minder vaak ziek en aantoonbaar productiever.

Zet alle medewerkers van Emma Handson bij elkaar en er ontstaat een energiebom. Nu scheelt het dat de Emma’s elkaar niet vaak zien, omdat zij veelal vanuit huis werken. Dat maakt dat iedereen blij is elkaar te ontmoeten en dat er altijd veel te vertellen is. Met de teamsfeer en de betrokkenheid zit het binnen onze organisatie dus wel goed. Ook is het ziekteverzuim bij Emma Handson gedurende het bijna 30 jarige bestaan altijd laag geweest. Daarnaast behoort het bedrijf al jaren tot de snelstgroeiende bedrijven van Nederland. Hiervoor heeft Emma Handson meerdere awards ontvangen. Dit alles doet vermoeden dat onze organisatie in aanmerking komt voor de titel Het Vitaalste Bedrijf van Nederland. Samen met 119 andere bedrijven zijn wij de strijd aangegaan.

Waarom een zoektocht naar de vitaalste bedrijven van Nederland?

“Als zorgverzekeraar geloven wij in vitale bedrijven. Met Het Vitaalste Bedrijf van Nederland willen we de koplopers op het gebied van vitaliteit een podium geven en andere bedrijven inspireren”, aldus de bestuursvoorzitter van ONVZ. De voorzitter van de jury van Het Vitaalste Bedrijf van Nederland legt uit dat vitaliteit essentieel is voor de gezondheid van medewerkers, maar ook voor hun bijdrage op het werk, omdat medewerkers een groot deel van hun tijd op hun werk zijn. Vitaliteit kan positief worden beïnvloed en bedrijven die dat doen, maken en merken volgens de juryvoorzitter het verschil.

Hoe is de organisatievitaliteitsscore opgebouwd?

De uitkomst van de energiescan die de medewerkers invullen geeft een indicatie van de vitaliteit van een organisatie: de mate waarin een organisatie haar emotionele, mentale en gedragsmatige energiepotentieel heeft gemobiliseerd om betekenisvolle doelen na te streven. Het resultaat van de energiescan bestaat uit vier verschillende soorten energiescores: de survivalenergie, de performance energie, de burn outenergie en de recovery energie.

Het is voor ons niet verrassend dat wij het hoogst scoren op performance energie. Onze Emma’s kenmerken zich door enthousiasme, een hoge mate van intrinsieke motivatie en plezier op het werk. Ook zijn onze medewerkers creatief, ervaren zij onderling vertrouwen en voelen zij zich verantwoordelijk. Dit is niet alleen prettig voor onze eigen organisatie, maar straalt ook uit naar onze klanten. Dat de recovery energie bij Emma Handson goed is, is voor ons eveneens geen nieuws. Binnen onze organisatie heerst een algemene tevredenheid en een sterke identificatie met het bedrijf en de bedrijfsvoering. Deze vorm van energie is voor medewerkers essentieel om in balans te blijven.

Het zou ons hebben verbaasd als wij goed hadden gescoord op de energiesoorten die minder positief bijdragen aan de uitkomst van de energiescan, namelijk de burn outenergie en de survivalenergie. De kenmerken van deze energiesoorten (een hoge mate van vervreemding en boosheid, passiviteit, afgenomen productiviteit, frustratie en (verborgen) agressie) herkennen onze Emma’s gelukkig niet.

De invloed van de organisatiekenmerken op de vitaliteitsscore

Met de uitkomst van de organisatievitaliteit is nog niet bekend welke kenmerken deze vitaliteit positief of negatief beïnvloeden. Hiervoor is de organisatievitaliteitsquickscan uitgevoerd voor de onderdelen strategie, leiderschap, cultuur, vitaliteitsmanagement, development en fysieke werkomgeving. Hiervoor krijgt Emma Handson het mooie rapportcijfer 7,9. Ook op de vitaliteitspromotorscore (in welke mate onze medewerkers hun werkplek aanbevelen aan vrienden en familie) scoort onze organisatie goed met een 8.

Leiderschap, strategie en cultuur komen als sterkste punten van Emma Handson uit energiescan. Wat een groot compliment voor onze directeur! Voor onze minder sterke punten vitaliteitsmanagement, persoonlijke ontwikkeling en fysieke werkomgeving is werk aan de winkel.
Ambitieus als Emma Handson is, willen wij op alle vlakken uitblinken, om onze klanten de allerbeste dienstverlening te kunnen aanbieden. Onze missie is immers niet voor niets: Emma Handson maakt een succes van jouw dag!

Wat kunnen we leren van Het Vitaalste Bedrijf van Nederland 2019?

Het Vitaalste Bedrijf van Nederland 2019 is Perspectief, een familiebedrijf dat dienstverlener is in arbeidsmobiliteit, arbodienstverlening en duurzame inzetbaarheid. Perspectief is er vanaf het ontstaan van het bedrijf van overtuigd geweest dat het juist vanwege haar dienstverlening het goede voorbeeld moet geven. Het bedrijf schrijft: “De drie pijlers onder onze visie op een vitale organisatie zijn fysieke, mentale en loopbaanfitheid. Daarin ondersteunen wij niet alleen onze eigen medewerkers en hun gezinnen, maar ook onze klanten en hun medewerkers. Leiderschap speelt hierin een centrale rol, want als vitaliteit niet wordt gedragen vanuit het management, werkt het niet. We voeren bijvoorbeeld geen functioneringsgesprekken, maar hebben ontwikkelgesprekken. Wat willen mensen zelf? Wat zijn hun ambities? En dan denken wij daarin mee. Niet terugdenken, maar vooruitdenken.”

De deelname aan de zoektocht naar Het Vitaalste Bedrijf van Nederland heeft Emma Handson waardevolle informatie opgeleverd. Het leert ons in ieder geval dat onze organisatie vitaler is dan minimaal de 107 andere deelnemende organisaties. Al hebben wij de titel Het Vitaalste Bedrijf van Nederland in 2019 niet veroverd, wij zijn apetrots op onze 13e positie op de ranglijst!

Wil jij ook werken met of voor een van de vitaalste bedrijven van Nederland? Ga dan naar onze website. Voor meer informatie over onze diensten neem je contact op via info@emmahandson.nl, telefonisch via (073) 747 00 54 of via onderstaande informatieaanvraag. We horen graag wat wij voor jou kunnen betekenen!

Benieuwd naar wat we allemaal voor jou kunnen betekenen?