Welkom bij het assessment van Emma notuleert.

Wat moet je doen?

Hieronder vind je twee geluidsopnames. Het is de bedoeling dat je aan de hand van deze opnames notulen uitwerkt zoals je voor een opdrachtgever zou doen. Het hoeft geen woordelijk verslag te worden en er dient formeel te worden genotuleerd. Indien je een actie- en/of besluitenlijst wilt toevoegen, is dat helemaal mooi. Klik hier voor een voorbeeld om een indruk te krijgen van de mate van formaliteit in een verslag.

Veel succes en plezier!

Let op: van het tweede fragment (opname 2) hoef je niet direct vanaf het begin te notuleren, maar vanaf agendapunt 5.


Ben je klaar? Beantwoord dan je e-mail en voeg de notulen in Word toe als bijlage.

Benieuwd naar wat we allemaal voor jou kunnen betekenen?