Het uitwerken van notulen kan op allerlei manieren, afhankelijk van de persoonlijke wensen of richtlijnen binnen je organisatie. Laten we kijken naar de verschillende mogelijkheden.Transcriptie of letterlijke notulen

Bekend vanuit de rechtbank is het transcript. In dit geval neemt onze notulist alle woorden letterlijk op zoals ze worden gezegd. Dit betekent dat de notulen grammaticale fouten en spreektaal kunnen bevatten, maar daarmee wel een zeer accurate weergave van het gesprek vormen.Woordelijke notulen

Een alternatief zijn de woordelijke notulen, waarin onze notulisten zo goed mogelijk vasthouden aan dat wat gezegd is, maar wel met oog voor leesbaarheid en taalkundige correctheid. Onze woordelijke notulen bevatten dus geen fouten of spreektaal en zijn prettig leesbaar.Samenvattende notulen

Tot slot zijn er de samenvattende notulen. Hierin wordt de kern van het besprokene in een goed leesbaar en compact verslag gegoten. Actiepunten, belangrijke onderwerpen en besluiten worden efficiënt vastgelegd in een verzorgd document.

Benieuwd naar wat we allemaal voor jou kunnen betekenen?