Nieuws & Tips
Notulen uitwerken
Datum: 03-10-2016
notuleren uitbesteden notulist inhuren redigeren opmaak

Notulen kunnen op verschillende manieren worden uitgewerkt. Onze notulisten werken de notulen uit conform de wensen van de klant. Hieronder benoemen we enkele variaties.

 

Letterlijk uitwerken
Bij notulen waarin de vergadering letterlijk wordt uitgewerkt is de verslaglegging een letterlijke transcriptie van de vergadering zonder correcties. Door de letterlijke vertaling, en dus ook het noteren van versprekingen en spreektaal in de notulen, zijn deze zinnen taalkundig niet correct. Door de notulen op deze manier te laten uitwerken is het mogelijk om letterlijk te achterhalen wie wat heeft gezegd.

 

Woordelijk uitwerken
Bij deze verslagvorm wordt de volledige inhoud van de vergadering omgezet naar een leesbare en taalkundig correcte tekst, waarbij versprekingen uit de notulen zijn gehaald.

Samenvattend uitwerken
Tijdens een vergadering worden diverse agendapunten behandeld waarbij niet alles wat gezegd wordt even relevant is. De notulen die samenvattend worden uitgewerkt bevatten de belangrijkste besluiten en actiepunten en bieden de juiste handvatten voor de volgende vergadering, exclusief de minder relevante informatie. Onze ervaren notulisten zijn in staat om in een handomdraai de totale vergadering in de notulen kort en krachtig samen te vatten.

 

Wil je meer informatie? Lees verder waarom je notuleren zou uitbesteden, je een notulist zou inhuren of notulen zou laten redigeren.


Contact

 • “Emma Handson is voor ons een fijne organisatie om mee samen te werken. Ze zijn bij verschillende administratieve werkzaamheden van onze organisatie betrokken geweest, waarbij er zeer proactief te werk werd gegaan.”

  Compose Advanced Solutions
 • Voor ontwikkelingsorganisatie Agriterra verricht Emma Handson al vanaf 2000 de nodige werkzaamheden, onder meer op secretarieel gebied. Dankzij uitbesteden kan Agriterra de continuïteit van ons secretariaat garanderen!”

   

  Kees Blokland
 • “Enige tijd geleden heb ik een collega geattendeerd op Emma Handson. Inmiddels maakt ook hij gebruik van deze service!”

  Frank van Esch
 • “De duidelijke telefoonnotities zorgen ervoor dat wij snel en efficiënt opvolging kunnen geven aan de acties en zo onze leden een goede service kunnen bieden..”

   

  Silvia Lit
 • “Door Emma Handson wordt snel een mooi verslag afgeleverd. We kunnen en willen niet meer zonder Emma Handson.”

  Hans van der Steen
 • “Dankzij Emma Handson hebben wij het proces van tekstverwerken efficiënter kunnen inrichten.”

  Dolinda de Proost