Notulen redigeren

Wil je weten wat Emma Handson voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op!

Notulen redigeren

Notulen laten redigeren, waarom zou je dat als organisatie doen?

De ervaring leert dat medewerkers binnen een organisatie vaak beperkt de tijd hebben voor het uitwerken van de notulen. Deze tijd is vaak te kort om de notulen uit te werken conform de wensen van de organisatie. Medewerkers binnen een organisatie notuleren doorgaans ‘erbij’ naast andere structurele werkzaamheden. Het uitwerken van notulen heeft hierdoor niet altijd de hoogste prioriteit. De uitgewerkte notulen zijn voor besturen en commissies echter veelal van belang om op eerder gemaakte afspraken terug te kunnen vallen.

Indien het inhuren van een externe notulist geen optie is, kan de eigen medewerker de notulen vlot uitwerken en deze door een van onze Emma’s laten redigeren. De eigen medewerker ontvangt de notulen vervolgens geredigeerd retour. Daarnaast geven wij tips & tricks hoe de notulen kunnen worden opgebouwd en welke schrijfstijl men het best kan hanteren bij het uitwerken van de notulen. Zodoende heeft de eigen medewerker handvatten voor de volgende vergadering.

Plaats een aanvraag voor een notulist

  Redigeren conform de wensen van de klant

  De notulen worden geredigeerd conform de wensen van de klant. Zo kunnen wij de notulen controleren op spelling en grammatica of juist op structuur. De notulen kunnen ook worden voorzien van een advies qua opbouw, lay-out et cetera. Vanzelfsprekend wordt de terminologie in acht genomen.

  Hoe werkt het laten redigeren van notulen?

  Neem telefonisch contact met ons op via (073) 747 00 54 om de mogelijkheden te bespreken, vul het contactformulier in op onze website of stuur een e-mail naar info@emmahandson.nl. Wij bespreken graag persoonlijk de verschillende mogelijkheden en komen samen met jou tot een besluit dat het best binnen de organisatie past.

  Emma Handson is graag jouw notuleerpartner bij onder meer de volgende bijeenkomsten:
  • Aandeelhoudersvergaderingen
  • Algemene ledenraadvergaderingen
  • Bestuursvergaderingen
  • Bouwvergaderingen
  • Commissievergaderingen
  • Deelnemersvergaderingen
  • Directievergaderingen
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden
  • Gemeenteraadsvergaderingen
  • Getuigenverhoren en interviews in strafrechtelijke processen
  • (Internationale) lezingen, conferenties, presentaties, colleges en congressen
  • Klantkringen
  • Ondersnemersraadvergaderingen
  • RvC-vergaderingen (Raad van Commissarissen) en RvT-vergaderingen (Raad van Toezicht)
  • Telefonische overleggen